Infotrac :: GALE Cengage

Multiodborová databáza Infotrac od vydavateľstva GALE Cengage poskytuje viac ako 31 800 titulov z rôznych vedných odborov. Pre jednoduchšiu prácu je celá databáza rozčlenená do troch subdatabáz:

  • AcademicOneFile (s obsahom viac ako 18 000 titulov, akademický obsah),
  • GeneralOneFile (s obsahom viac ako 14 000 titulov, všeobecne informačný obsah),
  • Infotrac Custom Journal (s obsahom viac ako 25 000 titulov časopisov).

AcademicOneFile ponúka informačné zdroje v rámci 9 tematických/obsahových skupín: biológia, chémia, trestné právo, ekonómia, environmentálne vedy, história, marketing, politické vedy a psychológia.

Prístup do celej kolekcie je v rámci siete SPU v Nitre (kontrolovaný prostredníctvom IP adries), vrátane služby vzdialeného prístupu - služba TuKAN alebo prostredníctvom prístupu Slovenskej národnej knižnice (SNK).

Prístup prostredníctvom SNK (heslo Slovakia) na adrese https://www.galepages.com/ekon

Vstup v rámci siete SPU (TuKAN): http://www.galepages.com/sloagrli

Hlavné prístupové rozhranie:

Všeobecné nastavenia (EN):

Možnosť prepnutia jazyka rozhrania (EN -- SK):

Rozšírené vyhľadávanie