Informačné vzdelávanie

Informačné vzdelávanie je zamerané na zlepšenie zručností študentov a ďalších záujemcov v oblasti vyhľadávania, využívania a spracovania informácií, realizuje sa v spolupráci s učiteľmi na jednotlivých fakultách.

Témy informačného vzdelávania:

  • Knižnica a jej služby
  • Ako vyhľadávať literatúru
  • Ako správne citovať
  • Elektronické informačné zdroje a možnosti ich využitia
  • Autorské právo a publikovanie

Pre študentov doktorandského štúdia sa ponuka vzdelávania rozširuje o témy:

  • Evidencia publikačnej činnosti na SPU v Nitre
  • Práca s textom, príprava a spracovanie podkladov
  • Formálne aspekty publikovania, prehľad štandardov a noriem
  • Práva duševného vlastníctva Open Access a repozitáre
  • Podpora publikovania

IVKO :: Informačné vzdelávanie v kocke

Kontakt:
Mgr. Beáta Bellérová, PhD., beata.bellerova@uniag.sk, +421-37-6415 037