Informačné vzdelávanie

Informačné vzdelávanie je zamerané na zlepšenie zručností študentov a ďalších záujemcov v oblasti vyhľadávania, používania a spracovania informácií, ako aj formálnych základov a rámcov tvorby odborného textu.

Témy informačného vzdelávania:

 • Knižnica a jej služby
 • Ako vyhľadávať literatúru
 • Ako správne citovať
 • Elektronické informačné zdroje a možnosti ich využitia
 • Autorské právo a publikovanie
 • Bibliometria a metriky
 • Otvorené perzistentné identifikátory vo vedeckom publikovaní (ORCID, DOI)

Pre študentov doktorandského štúdia sa ponuka vzdelávania rozširuje o témy:

 • Evidencia publikačnej činnosti na SPU v Nitre
 • Práca s textom, príprava a spracovanie podkladov
 • Formálne aspekty publikovania, prehľad štandardov a noriem
 • Práva duševného vlastníctva
 • Otvorený prístup: časopisy, archívy a repozitáre, softvér
 • Podpora publikovania
 • Nekalé praktiky v oblasti vedeckého publikovania

IVKO :: Informačné vzdelávanie v kocke

Kontakt
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.   ::   beata.bellerova@uniag.sk   ::   +421-37-6414 978