IGI Global Platform

IGI Global je medzinárodná vydavateľská spoločnosť, ktorá sa zameriava na publikovanie akademického obsahu  (knihy, príručky, časopisy, encyklopédie, zborníky, ale aj databázy) najmä z oblastí:

 • podnikanie a manažment,
 • informačné vedy a technológie,
 • počítačové vedy a IT,
 • technické vedy,
 • vzdelávanie a technológie,
 • environmentálne vedy a technológie,
 • knižničná a informačná veda,
 • médiá a komunikácia,
 • medicína a starostlivosť o zdravie,
 • bezpečnosť a forenzná veda a technológie,
 • sociálne a behaviorálne vedy.

SlPK pri SPU v Nitre ponúka z produkcie vydavateľstva publikácie

URL platformy IGI: http://www.igi-global.com/gateway

Prístup je kontrolovaný cez IP adresy, takže je možný iba v rámci siete SPU v Nitre. V prípade problémov kontaktujte slpk@uniag.sk.