Perzistentné identifikátory :: ORCID

Systémy trvalej identifikácie ako výsledok potreby jednoznačnej identifikácie informačného zdroja/informačnej entity v informačnom prostredí, sú súčasťou aj publikačného priemyslu už desiatky rokov (napr. ISSN, ISBN a pod.). Nástup digitálneho informačného prostredia zvýšil tlak nielen na jednoznačnú identifikáciu (a teda vyhľadateľnosť a autorstvo) informačných objektov, ale aj subjektov/tvorcov. Vznikol a rozvinul sa systém perzistentných (trvalých) identifikátorov digitálnych informačných entít, medzi ktorými asi najväčší podiel patrí systému trvalých identifikátorov digitálnych objektov DOI (Digital Object Identifier). Postupne sa, najmä vďaka integrátorom a tvorcom rôznych bibliografických databáz, rozvíjali aj systémy jednoznačných identifikátorov autorov/subjektov (napr. Web of Science -- RechearcherID, Scopus -- AuthorIdentifier a pod.). Identifikátory sú však striktne spojené s potrebou predplatného konkrétneho informačného produktu (WoS, Scopus...). Tak vďaka medzinárodnej iniciatíve vznikol globálny systém personálnych osobných identifikátorov ORCID. ORCID umožňuje spojiť na jednom mieste v rámci profilu publikácie v rôznych systémoch/databázach a zdieľať mnoho ďalších dát s akademikmi na celom svete. Je to jedinečný kód spojený iba s jednou konkrétnou osobou a aktuálne je integrovaný do rôznych informačných systémov práve vďaka možnostiam, ktoré ponúka čo sa týka objemu informácií o osobe, s ktorou je asociovaný. ORCID môžu používať jednotlivci na dobrovoľnej báze, ako aj inštitúcie na úrovni korporátnej licencie (skúsenosti majú napr. vybrané české akademické inštitúcie). V prípade inštitucionálnej licencie ide už o komplexné riešenie integrácie do základného informačného systému inštitúcie (v prípade vysokých škôl by to bol napríklad akademický/univerzitný informačný systém). O význame ORCIDu vypovedá nastupujúci trend v oblasti vedecky/akademicky profilovaného publikačného priemyslu, kedy autor musí mať v rámci svojich základných údajov uvedený ORCID.

Bližšie informácie, konzultácie alebo pomoc v SlPK:

  • Ing. Janette Guzmická   ::   janette.guzmicka@uniag.sk
  • PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.   ::   lubica.jedlickova@uniag.sk

ORCID 1 ORCID 2