Genetické zdroje a biopotraviny

Bibliografická databáza Genetické zdroje a biopotraviny vznikla ako jeden z výstupov projektu Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopotravín a suroviny pre nové spracovateľské technológie (ITEBIO). Je výsledkom systematického informačného prieskumu, najmä zdrojov domácej proveniencie.

Databáza Genetické zdroje a biopotraviny je na webe prezentovaná ako súčasť online katalógu knižnice. Pre prácu s databázou treba po vstupe do online katalógu SlPK v záložke „Zdroje“ vybrať voľbu „Bibliografická databáza“, potom v záložke „Rozšírené vyhľadávanie“ vybrať databázu „Genetické zdroje a biopotraviny“.

Kontakt:
Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050