E-výpožičky Flexibooks

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v spolupráci so spoločnosťou Flexibooks.cz umožňuje svojím registrovaným čitateľom (s výnimkou jednodňových čitateľov) požičiavanie e-kníh. V ponuke je viac ako 2000 titulov odbornej a náučnej literatúry a beletrie zo súčasnej produkcie českých vydavateľov. Tituly sú zahrnuté do katalógu SlPK, resp. dostupné prostredníctvom online katalógu SlPK.

Vypožičané e-knihy možno čítať len v čítačkách Flexibooks pre PC, inteligentné telefóny a tablety s operačným systémom iOS, Android a Windows. Čítačka je k dispozícii na stiahnutie zdarma.

Služba je spoplatnená, poplatok za jednu požičanú e-knihu je 1 euro, sumu uhradí používateľ pri najbližšej návšteve knižnice.

Upozornenie: Po kliknutí na tlačidlo "Požičať si e-knihu" so zaškrtnutým políčkom "Súhlasím s podmienkami e-výpožičky" sa zobrazí informácia "Výpožička e-knihy je zapísaná". To znamená, že transakcia je považovaná za uskutočnenú (t. j. je žiadanka považovaná za zrealizovanú výpožičku) a čitateľ je povinný uhradiť poplatok bez ohľadu na jeho neskoršie rozhodnutie text knihy neotvoriť/nečítať!

Pravidlá poskytovania e-výpožičiek v SlPK:

  • Služba je poskytovaná iba registrovaným čitateľom SlPK pri SPU.
  • Služba je spoplatnená, čitateľ hradí 1 euro/1 titul, zvyšok hradí knižnica.
  • Výpožičná doba e-výpožičky je 31 dní.

Informácia o realizovanej výpožičke bude zaslaná čitateľovi na e-mail.

Všeobecné podmienky e-výpožičiek:

  • Platná e-mailová adresa uvedená v konte čitateľa (adresa uvedená ako prvá/primárna vo výpožičnom systéme SlPK).
  • Registrácia čitateľa v e-shope Flexibooks.
  • Súhlas čitateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami Flexibooks.
  • Súhlas čitateľa s podmienkami poskytovania e-výpožičiek SlPK pri SPU.

Pomocné materiály

Manuál k výpožičkám e-kníh Flexibooks

Kontakt

Ing. Šimončíková Katarína, katarina.simoncikova@uniag.sk, +421-37-6415 049