Odovzdávanie podkladov publikačnej činnosti online

Formulár Evidencia publikačnej činnosti Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365)

Formulár Evidencia ohlasov Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365)

V prípade problémov so spracovaním formulára nás informujte na slpk@uniag.sk.

Na základe Uznesenia 15/2023/KR eviduje knižnice len publikácie nahlásené cez online formulár.

Do formulára možno priložiť požadovanú dokumentáciu (podklady) v zmysle Prílohy č. 3 Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. - Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti a k ohlasu na výstup publikačnej činnosti.

Ak autor nemá dokumentáciu v elektronickej forme, môže po vyplnení formulára odoslať tlačené kópie, alebo originál publikácie do knižnice, pracovisko: Oddelenie bibliografie a evidencie publikačnej činnosti

Požadované podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Požadované podklady pre evidenciu ohlasov

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu publikačnej činnosti:

  • Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Ingrid Jirásková, ingrid.jiraskova@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Alžbeta Poláčková, alzbeta.polackova@uniag.sk,  +421-37-6415 050

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu ohlasov:

  • Ing. Ľubica Guzmická, lubica.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Renáta Daňová, renata.danova@uniag.sk, +421-37-6415 050