Odovzdávanie podkladov publikačnej činnosti online

Formulár Evidencia publikačnej činnosti Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365)

Formulár Evidencia ohlasov Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365)

V prípade problémov so spracovaním formulára nás informujte na slpk@uniag.sk.

 

Od roku 2022 sa údaje pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov odosielajú do knižnice výlučne online, prostredníctvom elektronických formulárov.

Na základe Uznesenia 15/2023/KR budú pracovníkmi knižnice spracovávané do databázy len tie publikácie, ktoré budú autormi evidované cez online registračný formulár. Iným spôsobom dodávané podklady tvorivých výstupov zaradené a evidované nebudú.

Prostredníctvom elektronického formulára možno odoslať aj podklady (titulná strana, tiráž, text príspevku... ).

Požadované podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Požadované podklady pre evidenciu ohlasov

Ak podklady nemáte v elektronickej forme, môžete ich poslať do knižnice v tlačenej forme, avšak až po vyplnení formulára.

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu publikačnej činnosti:

  • Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Ingrid Jirásková, ingrid.jiraskova@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Alžbeta Poláčková, alzbeta.polackova@uniag.sk,  +421-37-6415 050

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu ohlasov:

  • Ing. Ľubica Guzmická, lubica.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Renáta Daňová, renata.danova@uniag.sk, +421-37-6415 050