Odovzdávanie podkladov publikačnej činnosti online

Formulár Evidencia publikačnej činnosti Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365)

Formulár Evidencia ohlasov Vyžaduje sa prihlásenie v Microsoft 365 (Office 365)

V prípade problémov so spracovaním formulára nás informujte na slpk@uniag.sk.

 

Od roku 2022 sa údaje pre evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov odosielajú do knižnice výlučne online, prostredníctvom elektronických formulárov.

Prostredníctvom elektronického formulára možno odoslať aj podklady (titulná strana, tiráž, text príspevku... ).

Požadované podklady pre evidenciu publikačnej činnosti

Požadované podklady pre evidenciu ohlasov

Ak podklady nemáte v elektronickej forme, môžete ich poslať do knižnice v tlačenej forme, avšak až po vyplnení formulára.

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu publikačnej činnosti:

  • Ing. Janette Guzmická, janette.guzmicka@uniag.sk,  +421-37-6415 041
  • Ing. Ingrid Jirásková, ingrid.jiraskova@uniag.sk, +421-37-6415 050
  • Ing. Alžbeta Poláčková, alzbeta.polackova@uniag.sk,  +421-37-6415 050

Pracovníci knižnice zodpovední za evidenciu ohlasov:

  • Ing. Ľubica Guzmická, lubica.guzmicka@uniag.sk, +421-37-6415 044
  • Ing. Renáta Daňová, renata.danova@uniag.sk, +421-37-6415 044