EPCA :: Dokumenty

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA) a evidencia umeleckej činnosti a ohlasov (EUCA) sa týka zamestnancov a doktorandov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a uchádzačov o habilitácie a inaugurácie na univerzite.

Povinnosť evidencie publikácií a ohlasov vyplýva z legislatívnych dokumentov:

Rok 2022 priniesol zmeny v spracovaní EPCA a EUCA v zmysle vyhlášky č. 397/2020. Zmeny sa dotkli kategórií publikácií a ohlasov, ako aj kategórií EUCA a ohlasov. Prehľad o zmenách (nová kategorizácia) v podobe porovnaní s aktuálne platnou kategorizáciou výstupov bol spracovaný v podobe dokumentu vhodného pre stiahnutie/tlač.

Metodické pokyny Centra vedecko-technických informácií SR

Metodické usmernenie: Definovanie vedeckej monografie, editovanej vedeckej knihy a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti (CVTI SR, 5.4.2023)

Kódovník študijných odborov (výber z Metodických pokynov CREPČ/CVTI SR)

Kódy oblastí výskumu

Aktualizovaný kódovník pracovísk SPU