EPCA :: Dokumenty

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA) a evidencia umeleckej činnosti a ohlasov (EUCA) sa týka zamestnancov a doktorandov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a uchádzačov o habilitácie a inaugurácie na univerzite.

Povinnosť evidencie publikácií a ohlasov vyplýva z legislatívnych dokumentov:

Metodické pokyny Centra vedecko-technických informácií SR

Metodické usmernenie: Definovanie vedeckej monografie, editovanej vedeckej knihy a zborníka pre potreby evidencie publikačnej činnosti (CVTI SR, 5.4.2023)

Kódovník študijných odborov (výber z Metodických pokynov CREPČ/CVTI SR)

Kódy oblastí výskumu

Aktualizovaný kódovník pracovísk SPU