EPCA :: Dokumenty

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA) sa týka zamestnancov, doktorandov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a uchádzačov o habilitácie a inaugurácie na univerzite.

Povinnosť evidencie publikácií a ohlasov vyplýva z legislatívnych dokumentov:

Postup pri evidencii

S účinnosťou od 2.10.2017 vstúpila na SPU v Nitre do platnosti nová interná smernica, ktorá upravuje agendu evidencie publikačnej činnosti v zmysle aktuálnych zmien — Smernica č. 5/2017 o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Komunikáciu s Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti a Centrálnym registrom evidencie umeleckej činnosti určujú metodické pokyny Centra vedecko-technických informácií SR: