EPCA :: Dokumenty

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA) sa týka zamestnancov, doktorandov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a uchádzačov o habilitácie a inaugurácie na univerzite.

Povinnosť evidencie publikácií a ohlasov vyplýva z legislatívnych dokumentov:

 

Metodické pokyny Centra vedecko-technických informácií SR