EPCA :: Dokumenty

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA) sa týka zamestnancov, doktorandov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a uchádzačov o habilitácie a inaugurácie na univerzite.

Povinnosť evidencie publikácií a ohlasov vyplýva z legislatívnych dokumentov:

Postup pri evidencii

S účinnosťou od 2.10.2017 vstúpila na SPU v Nitre do platnosti interná smernica, ktorá upravuje agendu evidencie publikačnej činnosti v zmysle aktuálnych zmien — Smernica č. 5/2017 o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

ZMENY 2018

Od roku 2018 sa záznamy evidencie publikačnej činnosti spracovávajú centrálne cez rozhranie portálu CREPČ2. Portál však neumožňuje tvorbu špecifických výstupov pre autorov. Výstupy z databázy s rôznymi špecifikáciami/granularitou dát sú možné iba na úrovni lokálnych databáz publikačnej činnosti. V prípade záujmu o špecificky definované výstupy EPCA prosíme preto kontaktovať Bibliografické oddelenie SlPK (kl. 5050, slpk-epca@uniag.sk). Autorom je zároveň štandardne k dispozícii rozhranie ARL :: Online výstupy EPCA (knižničný systém SlPK): https://arl4.library.sk/i3/epcareports/epcarep.csp?ictx=Spu.

Publikačná činnosť slovenských vysokých škôl spadajúca do vykazovacích období 2007-2017, t.j. od roku vydania 2006 do roku vydania 2017 je vyhľadateľná a prístupná cez portál CREPČ1. Publikácie s rokom vydania 2018 a vyššie sa evidujú už v systéme CREPČ2 (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti).

Základný rámec a podmienky vykazovania EPCA určujú metodické pokyny Centra vedecko-technických informácií SR.

Seminár o zmenách v rámci CREPČ2 (11.9.2018   ::   SlPK pri SPU v Nitre, Štúrova 51)