Študovňa anglickej ekonomickej literatúry

Je súčasťou Univerzálnej študovne. Tvorí ju špecializovaná zbierka literatúry z ekonomických vied a obchodu (ekonómia, obchod, marketing, manažment, práca, bankovníctvo, hospodárstvo a výrobné odvetvia), jazykovedy, výpočtovej techniky, matematickej štatistiky, sociológie, dejín a geografie v angličtine. Bola zriadená ako výsledok spolupráce Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Slovenskej sporiteľne, a.s. Študovňa je prednostne určená pre študentov študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku na FEM SPU v Nitre, slúži však aj ďalším záujemcom.

Kontakty:

  • Alena Gabalcová, alena.gabalcova@uniag.sk, tel.: +421-37-641 5038
  • Romana Javornícka, romana.javornicka@uniag.sk, tel.: +421-37-641 5045

tl_files/slpk/images/ekonstud2.png tl_files/slpk/images/ekonstud3.png tl_files/slpk/images/ekonstud4.png