Kolekcie e-kníh v ponuke SlPK

Aktuálne kolekcie e-kníh v ponuke SlPK reprezentuje produkcia akademického vydavateľstva Wageningen Academic Publishers, ako aj vybrané tituly niekoľkých českých a slovenských vydavateľstiev distribuované spoločnosťou Flexibooks.cz.

Wageningen Academic Publishers (WAP) sprístupňuje pre používateľov SlPK 41 titulov e-kníh. Dostupné sú, v zmysle platných licenčných podmienok, v sieti SPU alebo formou vzdialeného prístupu (TuKAN). K dispozícii je zoznam titulov.

E-knihy distribuované spoločnosťou Flexibooks.cz sú, v zmysle platných zmluvných podmienok, dostupné výhradne prostredníctvom online katalógu SlPK registrovaným čitateľom. Služba je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka. Bližšie informácie sú dostupné v katalógu pri odosielaní e-výpožičky na vybraný titul e-knihy.

Medzinárodné akademické vydavateľstvo IGI Global poskytuje na základe licenčných podmienok pre používateľov SlPK prístup (zatiaľ) k jednému titulu publikácie. Prístup je možný v rámci siete SPU v Nitre.