Kolekcie e-kníh v ponuke SlPK

Aktuálne kolekcie e-kníh v ponuke SlPK reprezentuje produkcia akademického vydavateľstva Wageningen Academic Publishers, vybrané tituly niekoľkých českých a slovenských vydavateľstiev distribuované spoločnosťou Flexibooks.cz, tituly z produkcie IGI Global, tituly získané v rámci ponuky ProQuest Ebook Central a napokon e-knihy získané individuálnou kúpou.

Wageningen Academic Publishers (WAP) sprístupňuje pre používateľov SlPK kolekciu 42 e-kníh (monografií, príručiek, zborníkov) z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, veterinárnej medicíny, životného prostredia a súvisiacich spoločensko-vedných disciplín. Vybrané e-knihy vyšli prevažne v rokoch 2014-2016. Dostupné sú, v zmysle platných licenčných podmienok, v sieti SPU alebo formou vzdialeného prístupu (TuKAN). K dispozícii je zoznam titulov.

E-knihy distribuované spoločnosťou Flexibooks.cz sú, v zmysle platných zmluvných podmienok, dostupné výhradne prostredníctvom online katalógu SlPK registrovaným čitateľom. Služba je spoplatnená podľa aktuálne platného cenníka. Bližšie informácie sú dostupné v katalógu pri odosielaní e-výpožičky na vybraný titul e-knihy.

Medzinárodné akademické vydavateľstvo IGI Global poskytuje na základe licenčných podmienok pre používateľov SlPK aktuálne prístup k dvom titulom. Prístup je možný v rámci siete SPU v Nitre.

ProQuest Ebook Central je kolekcia e-kníh, ktorú z ponuky rôznych vydavateľov na svojej platforme ponúka ProQuest. Okrem voľne dostupných titulov v rámci licencovaného prístupu majú používatelia SPU k dispozícii aj tituly získané ako trvalú akvizíciu do fondu SlPK. Prístup je, v zmysle platných licenčných podmienok, v sieti SPU alebo formou vzdialeného prístupu (TuKAN).

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Šimončíková, tel. +421-37-6523-337, e-mail: katarina.simoncikova@uniag.sk

Čitateľom knižnice sú k dispozícii ďalej aj tituly e-kníh, ktoré sú prístupné len lokálne (viď. Ostatné e-knihy). Bližšie informácie :: E-Mail: slpk-rma@uniag.sk