Doručenie kníh kuriérom

Služba doručenia kníh domov je spoplatnená podľa miesta doručenia.

  • V rámci mesta Nitra 2 až 3 dní od objednania za 1,50 €, do jedného pracovného dňa 3 €.
  • Pre Nitru - okres zaplatíte podľa vzdialenosti (1 km / 0,15 €).
  • Mimo okres Nitra je daná jednotná cena 9 €. Kuriérska spoločnosť doručuje zásielky mimo mesta Nitra v najbližší piatok-sobotu.

Potrebné je urobiť nasledovné kroky:

Vytvoriť žiadanku / žiadanky cez katalóg knižnice.

Napísať mail na slpk-vypozicky@uniag.sk, že chcete doručiť objednané knihy kuriérom, pričom uvediete celé meno, presnú adresu a telefonický kontakt. Poslaním mailu vyjadríte súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej strane, kuriérskej spoločnosti. Knižnica zadané žiadanky vyhľadá a upovedomí mailom objednávateľa, že zásielka je pripravená. Zároveň uvedie príslušnú sumu za službu podľa adresy doručenia.

Zadať platbu bezhotovostným bankovým prevodom na úhradu príslušnej sumy za zrealizovanie služby :

IBAN SK40 8180 0000 0070 0006 6247

Špecifický symbol: 1211

Variabilný symbol: študenti SPU uvedú číslo študenta

Poslať potvrdenie o bankovom prevode mailom na slpk-výpožičky@uniag.sk, na základe ktorého knižnica odovzdá kuriérovi zásielku k doručeniu. O doručení zásielky nás informujte. Výpožičky kníh budete mať evidované v konte s príslušným dátumom návratu.

Návrat kníh zrealizujete osobne, prípadne ich pošlete späť poštou či kuriérom na vlastné náklady.

Informácie, kontakt

slpk-vypozicky@uniag.sk   ::   +421-376415 036