Vzdelávanie na podporu digitálnych zručností knihovníkov :: Vzdelávací kurz pre pracovníkov akademických a verejných knižníc

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

 

Miesto konania:  SlPK pri SPU v Nitre, Štúrova 51

Tematické okruhy

 1. Digitálna gramotnosť a zručnosti (nielen v knižniciach) :: Krátky úvod
 2. Digitálne prostredie v marketingu knižníc
 3. Digitálny obsah a autorské právo
 4. Digitálne dokumenty v knižniciach: born digital dokumenty, digitalizácia (základné formáty digitálneho obsahu)
 5. Tvorba digitálneho obsahu
 6. Sociálne médiá
 7. Exkurzia :: Digitalizačné centrum CVTI SR v Bratislave

Časový harmonogram

 • Tematický okruh 1 a 2
  • 09.2018
 • Tematické okruhy 3 a 4
  • 09.2018
 • Tematické okruhy 5 a 6
  • 9. a 20.9.2018
 • Exkurzia do CVTI SR, Bratislava
  • V týždni 24. až 28.9.2018 (bude upresnené)