Publikácie a ohlasy zamestnancov SPU v Nitre

Databáza publikácií zamestnancov SPU v Nitre obsahuje bibliografické údaje o publikáciách zamestnancov univerzity, ohlasoch na tieto publikácie a výberovo aj publikáciách uchádzačov o habilitácie a inaugurácie na SPU. Systematicky sú v databáze spracované publikácie od roku 1993, ojedinele sa vyskytujú aj staršie. Od roku 2005 sa spracovanie údajov do tejto databázy riadi smernicami, resp. vyhláškou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu. Údaje z databázy sa pravidelne exportujú do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti.

Databáza publikácií zamestnancov SPU je na webe prezentovaná ako súčasť online katalógu knižnice. V rámci zdrojov je potrebné vybrať zdroj SlPK - Bibliografická databáza a potom v ponuke Rozšírené vyhľadávanie zvoliť limitu Databáza: Publikácie zamestnancov SPU.

 

Pre výstupy z databázy v štruktúrovanej forme podľa kategórií MŠVVaŠ možno využiť aj špecifické používateľské rozhranie EPCA výstupy.

Databáza publikačnej činnosti :: Vstup

 

 

Kontakt:

Ing. Janette Guzmická :: janette.guzmicka@uniag.sk :: +421-37-641 5040