Citace PRO Plus :: Citačný manažér a generátor

Prácu s tvorbou textu, najmä korektným spracovaním (a štandardizovaným) spracovaním použitých informačných/literárnych zdrojov, uľahčujú autorom mnohé dostupné riešenia, či už voľne dostupné, alebo licencované. Jedným z takýchto riešení je český produkt Citace PRO Plus. Doteraz mali používatelia SlPK možnosť stretnúť sa s logom tejto služby v rámci online katalógu a bibliografickej databázy ako jednej z alternatív pre generovanie citácií v jednotlivých záznamoch dokumentov. Aktuálne však na základe zakúpenia inštitucionálnej licencie je citačný manažér Citace PRO Plus dostupný akademickej verejnosti SPU v Nitre v rozšírenej verzii, ktorá okrem iného umožňuje nielen tvorbu kolekcií zdrojov, ale aj ich manažovanie, zdieľanie, generovanie a formátovanie v dostupných citačných formátoch, exporty v rôznych formátoch (vrátane štandardu BibTeX) a najmä integráciu do prostredia MS Word alebo do webových prehliadačov.

Pre záujemcov sú k dispozícii inštruktáže/školenia/konzultácie týkajúce sa všeobecného používania služby (jej funkcionalít a možností), ako aj špeciálne možnosti práce s formátom BibTeX v kontexte práce s perzistentnýcm identifikátorom ORCID.

Pre používanie služby Citace PRO Plus je potrebná registrácia (vytvorenie konta) s univerzitným e-mailom (kontrolný mechanizmus).

Príručka pre prácu (Zdroj: https://www.citacepro.com)

Prihlásenie:

Ukážka implementácie služby Citace PRO v online katalógu SlPK

 

Kontakt

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD. ::  lubica.jamborova@uniag.sk  ::  +421376415043  ::  kl. 5043