Citace PRO Free :: Citačný manažér a generátor

Prácu s tvorbou textu, najmä korektným spracovaním (a štandardizovaným) spracovaním použitých informačných/literárnych zdrojov, uľahčujú autorom mnohé dostupné riešenia, či už voľne dostupné, alebo licencované. Jedným z takýchto riešení je český produkt Citace PRO. Používatelia SlPK majú možnosť stretnúť sa s logom tejto služby v rámci online katalógu a bibliografickej databázy ako jednej z alternatív pre generovanie citácií v jednotlivých záznamoch dokumentov.

Po skončení inštitucionálnej licencie pre Citace PRO Plus  je  citačný manažér dostupný vo verzii s obmedzeným prístupom Citace PRO Free. Tí, ktorí si vytvorili konto (zaregistrovali sa) v rámci licencovanej verzie produktu môžu stále používať pôvodné prístupové údaje. V prípade zabudnutého hesla je možnosť jeho znovunastavenia. Pre nových záujemcov o produkt je k dispozícii registrácia.

Plnohodnotné používanie služby Citace PRO Free jvyžaduje registráciu (vytvorenie konta) s univerzitným e-mailom (kontrolný mechanizmus).

Príručka pre prácu (Zdroj: https://www.citacepro.com)

Prihlásenie: https://www.citacepro.com/

 

Ukážka implementácie služby Citace PRO v online katalógu SlPK

uKážka citovania s použitím Citace.com v katalógu SlPK

 


Kontakt

PhDr. Ľubica Jamborová, PhD. ::  lubica.jamborova@uniag.sk  ::  +421376415043  ::  kl. 5043