Čiastkové knižnice

SlPK má časť svojho fondu dislokovanú v čiastkových knižniciach zriadených na katedrách a pracoviskách SPU.

Dokumenty

Zriadenie a prevádzkovanie čiastkovej knižnice     DOC   |   PDF

Poverenie zamestnanca vedením ČK (formulár)    DOC   |   PDF

Prehľad o fonde čiastkovej knižnice poskytuje online katalóg SlPK, odporúčame postupovať podľa krátkeho návodu (PDF).

Webové nástroje

Evidencia výpožičiek   |   Manuál (PDF)
Spracovanie dokumentov   |   Manuál (PDF)

Kontakty

Prevádzka ČK: slpk-ck@uniag.sk, +421-37-6415 049
Nákup kníh: Ing. Katarína Šimončíková, katarina.simoncikova@uniag.sk, +421-37-6415 049
Objednávky časopisov: Ing. Katarína Šimončíková, katarina.simoncikova@uniag.sk, +421-37-6415 049