Pre používateľov so špecifickými potrebami

Študentom SPU a ďalším používateľom so špecifickými potrebami knižnica ponúka najmä:

  • Poradenstvo v oblasti práce s informáciami a informačnými zdrojmi, služby „knihovníckej asistencie”.
  • Vyhľadávanie a objednávanie literatúry vo fonde knižnice, nastavenie osobitných podmienok pre výpožičky (napr. doručovanie publikácií poštou).
  • Sprostredkovanie medziknižničnej výpožičnej služby.
  • Poskytovanie digitálnych kópií študijných materiálov, digitalizácia častí dokumentov.
  • Poskytovanie asistenčných zariadení a technických pomôcok, zapožičanie elektronickej čítacej lupy.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame informácie v sekcii Centrum informačných služieb a poradenstva.

Dostupnosť priestorov

Hlavná budova knižnice na Štúrovej ul. 51 je bezbariérová, s výnimkou galérií v univerzálnej študovni. Bezbariérový vstup umožňuje výťah. Bezbariérové WC je na prízemí, vstup cez vchod do služobných priestorov. Parkovacie miesto pre ZŤP je prvé od budovy.

Čitáreň na Tr. A. Hlinku 2 je v hlavnej budove SPU na prízemí, je tiež bezbariérová. Bezbariérové WC je vo vstupnej hale budovy.

Kontakty:
slpk@uniag.sk, +421-37 641 5033
slpk-citaren@uniag.sk, +421-37 641 4495