Úcta k dedičstvu a práci predkov...

Pri informačnom prieskume v rámci hľadania odborných titulov sa nám podarilo nájsť skutočne zaujímavé publikácie, ktoré síce nemajú ISBN a nevyšli vo veľkom vydavateľstve, nenájdeme ich na pultoch "kamenných" kníhkupectiev, ich obsah je však jedinečný. Vďaka enviromentálnemu grantovému programu Trenčianskeho samosprávneho kraja "Zelené oči" v rámci podprogramu Zelená župa uzreli svetlo sveta publikácie, ktoré sú výsledkom projektu obce Bzince pod Javorinou a boli publikované v spolupráci s OZ Pangaea. Projekt pod názvom Stromy – naša budúcnosť zameriava svoju pozornosť na zachovanie a podporu zručností spojených s udržiavaním ovocných stromov, pričom v širšom kontexte sleduje zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov regiónu, ale aj širšieho okolia. Publikácie sú voľne k dispozícii na stránkach obce, ale v tlačenej podobe ich možno získať tiež bezplatne a to na OcÚ.

 

Ľudovít Vašš - Ján Veselý. Sadíme spolu dlhoveké stromy. 2018

Ľudovít Vašš - Ján Veselý. Ošetrujeme klenoty záhrad a chotárov. 2018

Ján Veselý - Ľudovít Vašš. Pestujeme životaschopné ovocné stromy a kríky. 2018

Sadíme spolu dlhoveké stromy :: Obálka Ošetrujeme klenoty záhrad a chotárov :: Obálka Pestujeme  životaschopné ovocné stromy a kríky :: Obálka

Plné texty publikácií boli prevzaté z webových stránok obce Bzince pod Javorinou. Pôvodné umiestnenie súborov:

http://www.obecbzince.sk/images/stories/4_rok_2018/prirucka_1.pdf

http://www.obecbzince.sk/images/stories/4_rok_2018/prirucka_2.pdf

http://www.obecbzince.sk/images/stories/4_rok_2018/prirucka_3.pdf